Jak uruchomić CHKDSK / F / R / X, aby naprawić błędy dysku twardego Windows 10 (2023)

Co robi CHKDSK /F /R? Jak używać CHKDSK do naprawy błędów dysku twardego w systemie Windows 10/8/7? Oto pełny przewodnik.

Wykonalne rozwiązaniaRozwiązywanie problemów krok po kroku
Co to jest polecenie CHKDSKCHKDSK (Check Disk Utility) może służyć do sprawdzania i naprawiania wszelkich błędów na docelowym dysku. Możesz go uruchomić z wiersza polecenia / PowerShell ... Pełne kroki
Co oznacza CHKDSK /F /R /XCHKDSK / F może naprawić błędy dysku. CHKDSK / R robi to samo, co CHKDSK / F, tylko że sprawdza również uszkodzone sektory na dysku i odzyskuje wszelkie możliwe do odczytania informacje ... Pełne kroki
Uruchom narzędzie do partycjonowania, aby naprawić błąd dyskuPobierz bezpłatnie narzędzie do partycjonowania EaseUS i używaj go do sprawdzania i naprawiania uszkodzonych systemów plików za pomocą kliknięć. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania poleceń ... Pełne kroki
Użyj CHKDSK ręcznieUruchom CHKDSK /F /R /X z wiersza polecenia / powłoki zasilania lub w oknie Właściwości ... Pełne kroki

Co to jest polecenie CHKDSK

CHKDSK, znany również jako Microsoft Check Disk, to narzędzie, którego można używać w prawie wszystkich wersjach systemu Windows. Polecenie CHKDSK służy do skanowania całego dysku twardego w celu znalezienia i naprawienia wszelkich błędów. Na przykład, gdy komputer zawiesza się, nie można uzyskać dostępu do określonego dysku z powodu uszkodzonego systemu plików, a następnie można użyć poleceń CHKDSK, aby sprawdzić i naprawić błędy dysku.

Co oznacza CHKDSK /F /R /X

Co to jest CHKDSK / F / R / X? Podstawową funkcją CHKDSK / F / R / X jest skanowanie integralności systemu plików i metadanych systemu plików na woluminie dysku i naprawianie wszelkich znalezionych logicznych błędów systemu plików. Poza tym CHKDSK może być również używany do wykrywania uszkodzonych sektorów na dysku docelowym, które występują z powodu fizycznego uszkodzenia. Następnie automatycznie naprawia również te błędy.

Różnice między CHKDSK /F, CHKDSK /R i CHKDSK /X

CHKDSK może naprawić dwa typy błędów dysku: błędy logiczne i błędy fizyczne. W zależności od typów błędów dysku można użyć różnych poleceń i przełączników CHKDSK, aby naprawić błędy dysku twardego. CHKDSK / F, CHKDSK / R i CHKDSK / X to najczęściej używane polecenia CHKDSK. Jaka jest różnica między CHKDSK / F / R X?

 • CHKDSK / F: Sprawdź, czy na dysku nie występują błędy, a nie uszkodzone sektory.
 • CHKDSK / R: Zlokalizuj uszkodzone sektory na docelowym dysku twardym i spróbuj odzyskać możliwe do odczytania informacje z uszkodzonych sektorów (implikuje / F).
 • CHKDSK / X: wymusza najpierw odłączenie woluminu, jeśli to konieczne. Obejmuje również funkcjonalność / f.

Parametry i znaczenie CHKDSK

Składnia polecenia CHKDSK jest następująca:

chkdsk volume/f/v/r /x /i /c

W przypadku użycia bez parametrów CHKDSK wyświetla tylko stan woluminu i nie naprawia żadnych błędów. Jeśli jest używany z parametrami / f, / r, / x lub / b, naprawia błędy w woluminie. Co oznaczają parametry (/ f / r / x ...)? Oto kilka typowych parametrów CHKDSK i ich znaczenie:

ParametrySzczegóły parametrów

/f
Naprawia błędy na dysku. Dysk musi być zablokowany. Jeśli CHKDSK nie może zablokować dysku, pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz sprawdzić dysk przy następnym ponownym uruchomieniu komputera.
/rLokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje czytelne informacje. Dysk musi być zablokowany. Obejmuje funkcjonalność / f, z dodatkową analizą błędów dysku fizycznego.
/xJeśli to konieczne, wymusza najpierw odłączenie woluminu. Wszystkie otwarte uchwyty do napędu są unieważnione. Obejmuje również funkcjonalność / f.
/bTylko NTFS. Czyści listę uszkodzonych klastrów w wolumenie i ponownie skanuje wszystkie przydzielone i wolne klastry pod kątem błędów. Obejmuje funkcjonalność / r. Użyj tego parametru po utworzeniu obrazu woluminu na nowy dysk twardy.
/vWyświetla nazwę każdego pliku w każdym katalogu podczas sprawdzania dysku.
/scanTylko NTFS. Uruchamia skanowanie online na woluminie.
/iTylko NTFS. Wykonuje mniej energiczne sprawdzanie wpisów indeksu, co skraca czas wymagany do uruchomienia CHKDSK.
/cTylko NTFS. Nie sprawdza cykli w strukturze folderów, co skraca czas wymagany do uruchomienia CHKDSK.

Uruchom narzędzie EaseUS Partition Tool, aby naprawić i naprawić błędy dysku jednym kliknięciem

Jeśli nie jesteś tak obeznany z technologią i niewiele wiesz o komputerze, zdecydowanie zalecamy wypróbowanie profesjonalnego narzędzia do zarządzania dyskami w celu naprawienia błędów dysku twardego zamiast używania CMD i ręcznego wpisywania poleceń.

EaseUS Partition Master to w pełni funkcjonalne narzędzie do partycjonowania dysków, które umożliwia zarządzanie partycjami podstawowymi i zaawansowanymi oraz maksymalizację wykorzystania pojemności dysku.

Narzędzie do partycjonowania EaseUS ułatwia naprawę błędów dysku. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sprawdzić i naprawić błąd systemu plików:

Krok 1: Otwórz EaseUS Partition Master na swoim komputerze. Następnie zlokalizuj dysk, kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcesz sprawdzić i wybierz „Sprawdź system plików”.

Jak uruchomić CHKDSK / F / R / X, aby naprawić błędy dysku twardego Windows 10 (1)

Krok 2: W oknie Sprawdź system plików pozostaw zaznaczoną opcję "Spróbuj naprawić błędy, jeśli znaleziono" i kliknij "Start".

Jak uruchomić CHKDSK / F / R / X, aby naprawić błędy dysku twardego Windows 10 (2)

Krok 3: Oprogramowanie rozpocznie sprawdzanie systemu plików partycji na dysku. Po zakończeniu kliknij "Zakończ".

Jak uruchomić CHKDSK / F / R / X, aby naprawić błędy dysku twardego Windows 10 (3)

Jak ręcznie używać poleceń CHKDSK /F /R /X w systemie Windows 10/8/7

Jeśli nie lubisz używać prostego narzędzia CHKDSK innej firmy, możesz uruchomić CHKDSK w trudniejszy sposób za pomocą 3 metod: za pomocą wiersza polecenia, programu Windows PowerShell i narzędzia do sprawdzania dysku.

1. Uruchom CHKDSK w wierszu polecenia

Za każdym razem, gdy zauważysz, że dysk twardy działa słabo lub system Windows prosi o naprawę błędów dysku, możesz spróbować uruchomić program CHKDSK, aby wykonać zadanie. Oto jak uruchomić CHKDSK / f w systemie Windows 10, 8.1, 8, 7.

Użyj CHKDSK /F /R w systemie Windows 10

Uwaga: jeśli nie możesz uruchomić systemu Windows 10, aby uruchomić CHKDSK, napraw problem z uruchamianiem UEFI w systemie Windows 10 za pomocą rozwiązań 5+.

Krok 1. Naciśnij klawisz Windows i wpisz cmd.

Krok 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Wiersz polecenia” i wybierz „Uruchom jako administrator”.

Krok 3. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter: chkdsk E: /f /r /x. „E” oznacza literę dysku partycji, którą chcesz naprawić.

Jak uruchomić CHKDSK / F / R / X, aby naprawić błędy dysku twardego Windows 10 (4)

Nie przerywaj CHKDSK i czekaj cierpliwie na zakończenie procesu.

Uruchom CHKDSK w Windows 8.1 / 8

Aby uruchomić narzędzie z wiersza polecenia dla użytkowników systemu Windows 8.1 / 8, oto instrukcje:

Krok 1. Naciśnij klawisze Windows i C, aby otworzyć pasek Charms bar.

Krok 2. Wybierz „Wyszukaj” i wpisz cmd.

Krok 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Wiersz polecenia” i kliknij „Uruchom jako administrator”.

Krok 4. Po uruchomieniu wiersza polecenia wpisz poniższe polecenie i naciśnij „Enter”: chkdsk E: / f / r / x.

Uruchom CHKDSK w Windows 7 CMD

Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Windows 7, możesz uruchomić polecenie CHKDSK, wykonując następujące czynności:

Krok 1. Kliknij „Start”. Wpisz cmd w polu wyszukiwania.

Krok 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy cmd.exe i kliknij „Uruchom jako administrator”. W razie potrzeby wprowadź hasło administratora.

Krok 3. Po otwarciu cmd.exe wpisz poniższe polecenie i naciśnij „Enter”: chkdsk c / f / r.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie można uruchomić programu Chkdsk, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces”. wiadomości, wpisz Y, aby ponownie uruchomić komputer i pozwolić narzędziu na uruchomienie skanowania przy następnym uruchomieniu komputera.

2. Użyj CHKDSK /F /R w programie Windows PowerShell

Jeśli wiersz polecenia nie działa w systemie Windows 10, możesz również uruchomić polecenie CHKDSK / F lub / R w programie Windows PowerShell, aby naprawić błędy dysku twardego.

Krok 1. Kliknij przycisk Wyszukaj i wpisz PowerShell.

Krok 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy PowerShell i wybierz Uruchom jako administrator.

Krok 3. Wpisz chkdsk c / f / r, aby rozpocząć naprawianie błędu dysku. Zastąp literę C literą dysku docelowego.

Jak uruchomić CHKDSK / F / R / X, aby naprawić błędy dysku twardego Windows 10 (5)

3. Uruchom CHKDSK w oknie Właściwości

Uruchamianie narzędzia Check Disk z pulpitu systemu Windows jest łatwe. Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić CHKDSK w Windows 10. Działa to tak samo w Windows 8 i Windows 7.

Krok 1. Otwórz ten komputer w Eksploratorze plików> kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy / SSD, który chcesz przeskanować> wybierz „Właściwości”.

Krok 2. Na karcie Narzędzia> kliknij przycisk „Sprawdź” w sekcji Sprawdzanie błędów.

Krok 3. Następnie możesz wybrać opcję Skanuj dysk, jeśli chcesz, lub Napraw dysk, jeśli zostaną znalezione błędy.

Krok 4. Po zakończeniu skanowania kliknij łącze Pokaż szczegóły, aby wyświetlić dziennik CHKDSK w Podglądzie zdarzeń.

Jak uruchomić CHKDSK / F / R / X, aby naprawić błędy dysku twardego Windows 10 (6)

Wniosek

Za każdym razem, gdy masz błędy dysku twardego lub uszkodzone pliki, CHKDSK może uratować życie. Możesz użyć narzędzia do sprawdzania błędów dysku, które jest dostarczane z każdą wersją systemu Windows, z pełnym przewodnikiem powyżej.

Możesz też użyć najlepszego narzędzia do zarządzania dyskami - EaseUS Partition Master, aby naprawić porządek na dysku twardym w celu łatwego zwiększenia wydajności systemu.

Rozwiązywanie problemów z CHKDSK / F / R

Możesz napotkać problemy związane z CHKDSK; co wtedy zrobić? Oto typowe problemy związane z błędami CHKDSK; czytaj dalej, aby znaleźć rozwiązania.

Czy CHKDSK R jest bezpieczny?

Uruchamianie polecenia CHKDSK / R w normalnych okolicznościach jest bezpieczne, o ile poprawnie używasz składni. CHKDSK ma różne parametry; możesz sprawdzić parametry CHKDSK i wybrać ten, który odpowiada Twojemu problemowi, aby naprawić błędy dysku.

Jak długo trwa chkdsk / f / r?

To zależy.

 • chkdsk -f powinno zająć mniej niż godzinę na tym dysku twardym.
 • chkdsk -r zajmie trochę czasu. Może to zająć ponad godzinę, może dwie, trzy lub więcej, w zależności od partycjonowania.

Możesz przerwać skanowanie, ale nie jest to zalecane. Anulowanie lub przerwanie CHKDSK nie powinno pozostawić woluminu bardziej uszkodzonego niż przed uruchomieniem CHKDSK. Możesz uruchomić go ponownie, a sprawdzi i naprawi wszelkie pozostałe uszkodzenia na woluminie.

Co zrobić, gdy CHKDSK utknął lub zawiesił się?

 • Zrestartuj swój komputer.
 • Naciśnij klawisz Esc lub Enter, aby zatrzymać uruchamianie programu chkdsk.
 • Uruchom narzędzie Oczyszczanie dysku, aby usunąć niepotrzebne pliki.
 • Otwórz podwyższony CMD, wpisz sfc / scannow i naciśnij Enter, aby uruchomić Kontroler plików systemowych.
 • Uruchom ponownie i zamknij program chkdsk ponownie podczas uruchamiania, naciskając klawisz Esc lub Enter.
 • Otwórz CMD jako administrator, wpisz Dism / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth i naciśnij Enter, aby naprawić obraz systemu Windows.
 • Uruchom ponownie CHKDSK.

Tym razem skanowanie powinno się zakończyć.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 12/11/2023

Views: 6384

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.