Slik fjerner du topp- og bunntekst i Word for utvalgte sider (2023)

1. Slik sletter du en topp- eller bunntekst fra en enkelt side ... - How-To Geek

 • 12. juni 2018 · På Design-fanen i Topp- og bunntekstverktøy-området på båndet, klikk på "Koble til forrige"-knappen. Merk at knappen blir fravalgt...

 • Du kan fjerne eller gjøre endringer i topptekster eller bunntekster på hvilken som helst side i Microsoft Word.

How to Delete a Header or Footer from a Single Page ... - How-To Geek

2. Slik sletter du en topp- eller bunntekst fra en enkelt side i Word

 • 27. april 2021 · På Design-fanen i Topp- og bunntekstverktøy-plasseringen på båndet, klikk på "Koble til forrige"-knappen. Nok en gang blir knappen de-...

 • Du kan fjerne eller gjøre endringer i topptekster eller bunntekster på hvilken som helst side i Microsoft Word. Dette er nyttig hvis du for eksempel vil skjule topp- eller bunnteksten på en bestemt side. Prosessen er litt annerledes hvis du vil slette en topp- eller bunntekst på den første siden i dokumentet eller på andre sider. Slik fungerer det.

3. Hvordan fjerner jeg topp-/bunnteksten på enkelte sider? - Superbruker

How do I remove the header/footer of some pages? - Super User

4. Slik fjerner du topptekst fra andre side i Word: Tips og triks

 • 25. juni 2023 · Klikk på avkrysningsboksen "Annorledes første side" i kategorien Design. Det vil fjerne overskriften fra alle påfølgende sider. https://res-academy.cache.

 • Sliter du med å fjerne overskriften fra den andre siden i Word? Ikke bekymre deg; du er ikke alene. Mange synes det er utfordrende å fjerne overskriften fra en bestemt side i Word. Hvordan fjerne topptekst fra andre side i Word

5. Slik fjerner du en topptekst fra den andre siden: 9 trinn - wikiHow

 • 28. mai 2023 · Trykk Esc for å lukke topp- og bunntekst-menyen. Alternativt kan du klikke på "Lukk topptekst og bunntekst" på båndet. Overskriften er nå fjernet fra ...

 • Slett enkelt overskriften fra den andre siden i Word-dokumentet. Trenger du å fjerne en overskrift fra bare én side i Word-dokumentet? Hvis du ikke vil ha en overskrift øverst på den andre siden i Word-dokumentet, har du noen få...

How to Remove a Header from the Second Page: 9 Steps - wikiHow

6. 3 metoder for å fjerne topptekst og bunntekst i Word - UPDF

 • 31. juli 2023 · Metode 1: Bruke slettetasten · Åpne dokumentet du trenger for å fjerne bunnteksten eller toppteksten. · Klikk på bunnen eller toppen av delen ...

 • Lær hvordan du fjerner topptekst og bunntekst i Word med vår trinnvise veiledning. Si farvel til uønsket tekst og formatering i dokumentene dine i dag!

3 Methods to Remove Header and Footer in Word - UPDF

7. Slik fjerner du topptekst i Word - CustomGuide

 • Fjerne en topp- eller bunntekst · Klikk på topp- eller bunntekst-knappen på Sett inn-fanen. · Velg Fjern topptekst eller Fjern bunntekst.

 • Hvordan legge til og fjerne topptekster og bunntekster i Word

How to Remove Header in Word - CustomGuide

8. Hvordan slette topptekst eller bunntekst fra en enkelt side i et stort Word ...

 • 13. juni 2018 · Klikk nå på lenke til forrige-knappen. Dette vil gjøre at knappen deaktiveres. Nå har brukeren brutt koblingen til den bestemte delen av ...

 • Microsoft Word eller Word er et tekstbehandlingsverktøy utviklet av Microsoft. Tekstbehandleren ble først utgitt 25. oktober 1983. Opprinnelig var den kjent som Multi-Tool Word for Xenix systemer. Senere ble noen andre versjoner utgitt for andre plattformer. Disse plattformene inkluderer hovedsakelig IBM-PCer som kjørte på DOS i 1983, Apple Macintosh som kjørte det klassiske Mac OS i 1985 og senere på flere operativsystemer.

9. Hvordan fjerne alle topp- og bunntekster i Word? - ExtendOffice

 • Dobbeltklikk på overskriften på en side for å gå til redigeringsmodus, og velg deretter innholdet i overskriften, se skjermbilde: 2. Trykk deretter på Delete-tasten på ...

 • Vanligvis kan du raskt fjerne alle topptekster og bunntekster fra et Word-dokument bare ved å dobbeltklikke på topp- eller bunntekstfeltet, og deretter fjerne dem med en gang. Men hvis det er flere forskjellige topp- og bunntekster i ett dokument, hvordan fjerner jeg dem alle samtidig?

10. Slik fjerner du bunnteksten i Microsoft Word - Alphr

 • 17. april 2021 · Klikk på Layout øverst på skjermen. · Velg deretter Pauser. · Velg nå Neste side. · Nå, under Topp- og bunntekst-delen, velg Link til ...

 • Bunntekst og topptekst brukes til å sette innholdet i et dokument på flere sider i kontekst. De kan brukes som beskrivende verktøy eller kan ganske enkelt fungere som områder der revisjonsdatoer eller tall er oppført. Bunntekster kan tilpasses noe

How to Remove the Footer in Microsoft Word - Alphr

11. Hvordan fjerner jeg topptekst/bunntekst på enkelte sider?

 • For å gjøre det, gå til fanen Sideoppsett og klikk på rullegardinpilen Breaks. Derfra velger du en seksjonspause for neste side. Legg merke til det nye seksjonsskiftet ...

 • Elementer som topptekst og bunntekst ligger i seksjoner, og fra seksjon til seksjon kan de endres. Følgende illustrasjon viser bunnteksten på side 30 og toppteksten på side 31.

How do I remove the header/footer of some pages?
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 26/10/2023

Views: 6468

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.