Viktige Windows-kommandoer (2023)

Denne veiledningen har et sett med viktige Windows-kommandoer som er nyttige for å fikse datamaskinproblemer. Disse kommandoene er for ulike rettelser, vi har samlet viktige kommandoer på ett sted slik at det er enkelt å få tak i og kopiere denne informasjonen. Disse kommandoene fungerer for Windows 11, Windows 10, Windows 8 og Windows 7 operativsystem. Disse vil fungere for stasjonære så vel som bærbare datamaskiner. La oss se på noen viktige Windows-kommandoer.

Ping-kommando

Ping! Hvis du lytter nøye, kan du høre ping-kommandoen i aksjon. En ping-nettverkstest sender datapakker til en spesifisert IP-adresse, og bekrefter eller avkrefter forbindelse mellom IP-nettverksenheter.

I tilfelle bekreftelse vil en ping-test avsløre "latensen" (dvs. varigheten av responstiden). En redusert ventetid gir en bedre opplevelse, siden selv millisekunder kan telle under omstendigheter der en rask reaksjon er nødvendig, for eksempel online spill.

Kommando 1

ping www.google.com

ipConfig-kommandoen

IP-adressen din kan bli funnet i kontrollpanelet, men det tar noen få klikk for å komme dit. Kommandoen ipconfig returnerer datamaskinens IP-adresse og annen informasjon raskt, for eksempel ip-en til tilgangspunktet hvis du vil finne IP-adressen til ruterens nettgrensesnitt.

For å bruke kommandoen, åpne ledeteksten og skriv ipconfig. Du får en liste over alle nettverkstilkoblingene som er aktive på datamaskinen din. Hvis du bruker Wi-Fi, se etter "Trådløs LAN-adapter" eller "Ethernet-adapter" hvis du bruker et kablet nettverk. Du kan få mer tilleggsinformasjon ved å bruke kommandoen ipconfig /all.

Kommando 2

ipconfig /all

Kommando 3

ipconfig /release
Kommando 4

ipconfig /renew
Kommando 5

ipconfig /flushdnsGet-AppxPackage

Ved hjelp av Get-AppxPackage-kommandoen er det mulig å få en liste over apppakker som er installert i en brukerprofil ved å bruke Get-AppxPackage-cmdleten. Filnavnet til en applikasjonspakke er enten.msix eller.appx. Ved å bruke administratorrettigheter vil du få tak i listen over pakker for en brukerprofil som ikke er den gjeldende brukeren. For å gjøre det, bruk denne viktige Windows-kommandoen med administratorrettigheter.

Kommando 6

Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Kommando 7

Get-AppXPackage *WindowsStore* -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}Reg Add SafeMode Booting

Når Windows ikke fungerer, brukes denne kommandoen. For at Windows Installer skal fungere ordentlig i sikker modus, må du opprette en registeroppføring for hver type sikker modus du er logget inn på. Sikker modus er aktivert.

Kommando 8

REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"nettstart msiserver

Net start-setningen brukes til å starte en internetttjeneste eller for å liste nettverkstjenestene som er i drift. Nettstatistikk-kommandoen kan brukes til å vise nettverksstatistikkloggen for henholdsvis server- eller arbeidsstasjonstjenesten. Når du vil avslutte en nettverkstjeneste, kan du bruke kommandoen net stop. Når du bruker ledeteksten i et av Windows-operativsystemene, vil du kunne bruke net-kommandoen. Bruk net start-kommandoen til å starte eller liste kjørende tjenester på et lokalnettverk (LAN).

Kommando 9

nettstart msiserverWuauclt.exe Oppdateringskommando

wuauclt.exe-programmet kan finnes i C:Windows-mappen. Windows\System32

Den skanner automatisk Microsofts nettsted for å se om det er noen tilgjengelige operativsystemoppdateringer. Når den venter på svar, for eksempel når den trenger å bekrefte tillatelse til å laste ned en oppdatering, vil den vises i Oppgavebehandlingens prosessliste. Det er wuauclt.exe /updatenow-kommandoen som virkelig forårsaker en oppdateringsdeteksjon. Hvis det er noen oppdateringer autorisert for installasjon som klienten krever, vil de bli lastet ned når denne Windows-kommandoen utføres.

Kommando 10

wuauclt.exe /updatenowSFC Windows-kommando

Windows System File Checker (SFC) er et program som er forhåndsinstallert på alle gjeldende versjoner av Windows-operativsystemet. Det er mulig å fikse defekte systemfiler i Windows med dette verktøyet. System File Checker (SFC) kan kjøres med administratorfunksjoner både fra innsiden av Windows og fra en Windows-gjenopprettingsdisk, ifølge Microsoft.

Kommando 11

sfc /scannow

Kommando 12

sfc /scanfile=c:\windows\system32\ieframe.dll

Kommando 13

sfc /verifyfile=c:\windows\system32\ieframe.dllAssoc kommando

Assoc er en kommando (intern) som kan finnes i Windows Command Chipset Command Prompt som tillater assosiasjon av filutvidelser med filtyper. En filtype er ofte de siste tegnene i filnavnet etter punktum (".") i filnavnet. Til tross for at det ikke er nødvendig for en fil å ha et vedlegg i det hele tatt (i tilfelle filer uten filtype).

Kommando 14

assocSjekk Disk Command

Det ble inkludert i tidligere MS-DOS-versjoner av Microsoft-operativsystemet, så vel som senere versjoner av Microsoft-operativsystemet. Fra Windows NT 3.1 og nyere kjører chkdsk som en 32-bits programvare som også kan lese og skrive til plater i NTFS-format. Når du kjører på Windows XP eller nyere, har verktøyet en diskskannefunksjon med et grunnleggende grafisk grensesnitt som bruker platetjenesten i bakgrunnen, men som bare gir to av de mange valgene som er tilgjengelige via tjenestens menylinje. Det er dekket i detalj i denne artikkelen hvordan du bruker de mange chkdsk-kommandoalternativene og argumentene som er tilgjengelige, sammen med hvordan du tilpasser verktøyet for å passe dine behov.

Kommando 15


chkdskNetsh kommando

Når du kjører Netsh som et kommandolinjeskriptprogram, kan du se eller endre nettverksinnstillingene til en maskin som for øyeblikket opererer på nettverket. Netsh-kommandoer kan utføres ved å legge dem inn i netsh-ledeteksten, og de kan også inkluderes i batchfiler eller skript for å utføre ulike oppgaver.

Kommando 16

netsh winsock tilbakestilling
Kommando 17

netsh int ip tilbakestillingDISM-kommandoer

Det er mulig å betjene og forberede Windows-bilder, for eksempel de som brukes for Windows PE, System Restore Environment (Windows RE) og Windows Setup, ved å bruke kommandolinjeverktøyet DISM.exe. DISM.exe er et kommandolinjeprogram for service og klargjøring av Windows-bilder. Hvis du har et Windows-bilde (.wim) eller en virtuell harddisk, kan du bruke DISM til å betjene dem (.vhd eller .vhdx).

Når du installerer Windows, er DISM allerede installert og tilgjengelig via kommandolinjen eller ved å bruke Windows PowerShell. For mer informasjon om hvordan du bruker DISM med PowerShell, se Deployment Imaging Servicing Management (DISM) Cmdlets i Windows PowerShell (Windows PowerShell Reference).

Kommando 18

Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Kommando 19

Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealthNET kommando

Net Tool Prompt-kommandoen lar deg håndtere praktisk talt alle aspekter av et nettverk og dets innstillinger, inkludert nettverksdelinger, tilkoblingsutskriftsjobber og nettverksbrukere, fra en enkelt ledetekst. Net-kommandoen er tilgjengelig i alle Windows-versjoner, inkludert Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista og Windows XP, og kan nås via ledeteksten.

Kommando 20


nettstopp wuauserv
Kommando 21

nettstopp msiserver
Kommando 22

net stop cryptsvc
Kommando 23

nettstoppbits
Kommando 24

nettstart wuauserv
Kommando 25

nettstart msiserver
Kommando 26

nettstart msiserver
Kommando 27

netto startbiter
Kommando 28

nettbrukeradministrator /active:yesGPUpdate-kommando

GPUdate er et Windows-program som følger med alle versjoner av Windows-systemet og nettverksoperativsystemer. Den kan brukes til å oppdatere grafikkort. Etter design vil Windows oppdatere gruppeinnstillinger hver 3. time eller hver gang maskinen startes på nytt, avhengig av hva som inntreffer først. Det er anledninger når du trenger å gjøre en hasteendring i retningslinjene til en datamaskin og å vente i 90 minutter er ikke et levedyktig valg. En policyoppdatering kan tvinges ved å bruke kommandoen gpupdate, som er tilgjengelig på kommandolinjen.

Kommando 29

gpupdate /force
Kommando 30
sc config wuauserv start=auto
Kommando 31

sc konfigurasjonsbiter start=auto
Kommando 32

sc config cryptsvc start=auto
Kommando 33

sc config trustedinstaller start=auto
Kommando 34

ren c:\windows\softwareDistribution softwareDistribution.old
Kommando 35

ren c:windows\system32\catroot2 catroot2.old
Kommando 36

Get-AppXPackage -AllUsers -Name Microsoft.WindowsStore | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Registrer "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml" -Verbose}
Kommando 37

net start cryptsvc

Kommando 38

wuauclt.exe /updatenow

Kommando 39

nettstopp appidsvc

Kommando 40

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

Kommando 41

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Kommando 42

netsh int ip reset c:\Resetlog.txt

Kommando 43

netsh winsock tilbakestilling

Kommando 44

ipconfig /flushdns

Kommando 45

exit

Kommando 46

ext

Kommando 47

POWERCFG / DVALE PÅ

Kommando 48

Dism.exe /online /enable-feature /funksjonsnavn:NetFX3 /kilde:C:\ /LimitAccess


Legg til i Chrome, i tilfelle du gikk glipp av.


1: Starter så snart du åpner en "Ny fane" på chrome

2: Lager datamaskinen dinskille seg ut&enmenstersJegece.


[Bilde: Beste Chrome-utvidelser]

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 20/11/2023

Views: 5429

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.